Завдання 7. 1. Дайте характеристику таким термінам як: грошова база, грошова маса, пропозиція грошей та їх визначення.

1. Дайте характеристику таким термінам як: грошова база, грошова маса, пропозиція грошей та їх визначення.

2. Грошовий мультиплікатор визначається за формулою:

а) ;

б) ;

в) .

Завдання 8.

1. Що собою являє сукупний попит на гроші?

2. Грошовий агрегат визначається за формулою:

а) поточні рахунки;

б) строкові кошти;

в) строкові кошти;

г) поточні рахунки.

Завдання 9.

1. У чому полягає сутність грошового мультиплікатора, надайте приклад його визначення?

2. Якщо на грошовому ринку попит збільшується за сталості пропозиції, то:

а)знизиться r;

б) зросте ціна облігації;

в) зросте r;

г) знизиться ціна облігації.

Завдання 10.

1. Від яких показників залежить рівновага на грошовому ринку?

2. Яка з наведених формул є правильною:

а)

б)

в)

г)


6359040149171489.html
6359098839170475.html
    PR.RU™