ТЕМА №8. ГЕМОСТАЗ – ВИДИ, ФАЗИ, МЕХАНІЗМ, ЗНАЧЕННЯ.

Предыдущая12345678910Следующая

Наочні посібники та література до теми:

В.І. Філімонов. Фізіологія людини, с. 182 – 194

В.І Сакевич « Посібник для практичних занять з анатомії та фізіології з основами патології», с. 290 – 293

План навчального матеріалу для самостійного опрацювання:

1. Поняття про систему гемостазу, значення.

2. Етапи спинення кровотечі:

- Судинно-тромбоцитарний гемостаз;

- Коагуляційний гемостаз;

- Фібриноліз

3. Поняття про фактори згортання крові:

- Фактор плазми ( І – ХІІІ );

- Фактори тромбоцитів;

- Тканинні фактори;

4. Судинно-тромбоцитарний гемостаз, стадії.

5. Коагуляційний гемостаз, стадії:

- Утворення протромбінази ( тканинної і кров’яної );

- Утворення тромбіну;

- Перетворення фібриногену на фібрин;

- Фібриноліз;

6. Антикоагулянти, їх роль.

Зміст теми

Гемостаз види

При ушкодженні судин організм, борючись з кровотечею, включає захисні механізми.

Судинно-тромбоцитарний гемостаз, його фізіологічне значення.

Коагуляційний
Судинно - тромбоцитарний
Гемостаз
Гемостаз – сукупність механізмів, які забезпечують зупинку кровотечi з судин при їх пошкодженні.

Судинно-тромбоцитарний гемостаз- сукупність судинних та клітинних (тромбоцитарних) реакцій, які забезпечують закриття пошкоджень в стінці судин тромбоцитарним тромбом і зупинку кровотечі із судин мікроциркуляторного русла (прекапіляри, капіляри, посткапіляри), тобто судин з низькою лінійною швидкістю кровотоку та низьким тиском.

СТГз протікає в декілька фаз:

1. Рефлекторний спазм судин- у відповідь на подразнення їх стінок (подальше звуження судин пов'язане з дією судиннозвужуючих гуморальних факторів - серотонін, тромбоксан, адреналін які виділяють тромбоцити). Дана реакція (декілька хвилин), спрямована на тимчасову зупинку кровотечі або часткове зменшення крововтрати.

2. Адгезія (прилипання) тромбоцитівдо пошкодженої стінки судини.

3. Агрегація (злипання) тромбоцитів.

4. Ця фаза поділяється на 2 підфази:

1) зворотня - процес утворення конгломерату (скупчення) по 10 - 20 клітин, що пропускає через себе плазму крові. Утворюється рухлий білий тромб і через 1 – 3 хвилини закриває ушкодження.

2) не зворотня - процес, головним стимулятором якого є тромбін: тромбоцити стають сферичними, утворюють відростки, що полегшує їх агрегацію, і відбувається злиття змінених тромбоцитів в гомогенну масу, яка не пропускає плазму крові,.

4. Ретракція тромбоцитарного тромбайого ущільнення і закріплення в
пошкоджених судинах за рахунок скорочення актоміозиноподібного білка тромбоцитів -тромбостеніну, що забезпечує віджимання та ущільнення тромбу, зменшення згустку.В результаті описаних процесів утворюється білий тромбоцитарний тромб, який може забезпечити зупинку кровотечі із судин мікроциркуляторного русла, але не може зупинити кровотечу з крупних судин (з великою лінійною швидкістю руху крові чи з високим тиском — там він руйнується через недостатню механічну міцність).

Коагуляційний гемостаз, його фізіологічне значення.

Коагуляційний гемостаз - процес зсідання крові, тобто зміна її агрегатного стану (перехід з рідкого стану в желеподібний). В результаті таких змін утворюється фібриновий згусток - тромб, що закриває отвір (пошкодження) у судині. КГЗ забезпечує зупинку кровотечі з великих судин, де висока лінійна швидкість кровотоку і високий тиск. КГЗ протікає у три фази, які взаємопов'язані та взаємозалежні.

1.Утворення кров’яної та тканинної протромбіназ

2.Перетворення протромбіну у тромбін;

3.Перетворення фібриногену у фібрин;

Взаємний зв'язок цих фаз полягає в тому, що продукт попередньої реакції ініціює наступну, тобто згортання крові - це ланцюгова ферментативна реакція. У здоровому організмі фактори згортання крові знаходяться у неактивному стані.

Стадії гемокоагуляції.

Утворення протромбінази

I - стадія. - є два механізми утворення протромбінази:

а) тканинний (зовнішній), тканинна протромбіназа з'являється після 5-10 секунд після пошкодження судин, бо виділяється із стінок судин і навколишніх тканин.

б) плазмовий (внутрішній), кров’яна протромбіназа з’являється через 5 – 7 хвилин після пошкодження. Ця речовина виділяється із зруйнованих тромбоцитів і
еритроцитів.

II - стадія - утворення тромбіну, після утворення кров’яної протромбінази через 2 - 5сек утворюється тромбін, суть процесу в тому, що білок плазми протромбін, якого в плазмі приблизно 0,15 г/л, адсорбується на поверхні протромбінази і в присутності Са2+ перетворюється в тромбін.

Протромбін утворюється в печінці, для синтезу його потрібен Vіt, К, який всмоктується із кишечника при наявності жовчі.

III-стадія - перетворення фібриногену в фібрин, під впливом тромбіну розчинний
білок плазми фібриноген перетворюється в нерозчинний білок фібрин, утворюється пухкий клубок між нитками якого заплутуються формені елементи. Це є тромб. Для цих реакцій потрібен Са.

IV-стадія - Ретракція кров 'яного згустку - його стискання, ущільнення майже в 2 рази (на 25-30% від попереднього об'єму). І це відбувається завдяки скороченню
актоміозиноподібних білків, котрі входять до складу тромбоцитів. Сприяє цьому процесу
фермент тромбостенін, який виділяється із тромбоцитів (фактор-6). Для здійснення
ретракції необхідно 2-4 години.

Завдяки ретракції:

- збільшується механічна міцність тромба;

- частково відновлюється просвіт ушкодженої судини та кровотік в ній;

- зближуються краї ушкодженої судини, що полегшує її репарацію.

V-стадія - Фібриноліз - розчинення кров’яного згустку завдяки руйнуванню ниток
фібрину ферментом плазміном. Руйнується основа тромбу і руйнується сам тромб, відновлюється просвіт судини та кровотік в ній.

В плазмі крові знаходиться попередник плазміну - плазміноген. Він перетворюється на плазмін під впливом активаторів (XII фактор зсідання крові, речовин, що виділяються з пошкоджених тканин). В нормі процес фібринолізу максимально активується через декілька діб після ушкодження судини та зсідання крові - коли завершуються процеси репарації стінки судини. Лейкоцити можуть виділяти протеази і перетравлювати фібрин.

Прискорення згортання крові називають гіперкоагулемією, а сповільнення -гіпокоагулемією (післяопераційний, післяпологовий стан, бо використались фактори згортання, гемофілія). Тромбоцитопенія супроводжується розладами гемостазу.

Розвиток гіперкоагулемії відбувається при активації симпатичного відділу вегетативної нервової системи та стресових реакціях, що зумовлено дією адреналіну та норадреналіну. Причиною гіперкоагуляції є те, що адреналін вивільняє із стінок судин тромбопластин, який швидко перетворюється на тканинну протромбіназу

Циркулююча кров має все необхідне для згортання, але залишається рідкою. Збереження рідкого стану крові - одного з найбільш важливих параметрів гомеостазу крові. При пошкодженні судин кров згортається тільки в місці пошкодження, цей процес контролюється антикоагулянтною системою.

Рідкий стан крові забезпечується такими механізмами:

1. Згортанню перешкоджає гладенька поверхня ендотелію судин,

2. Стінки судин та формені елементи крові мають однаковий заряд, що відштовхує клітини крові від судин.

3. Стінки судин вкриті тонким шаром розчинного фібрину, який адсорбує активні фактори згортання, особливо тромбін.

4. Згортанню заважає велика швидкість течії крові, що не дає факторам коагуляції досягнути необхідної концентрації в одному місці.

5. Рідкий стан крові підтримується наявними в крові природними антикоагулянтами.

Антикоагулянти поділяють на дві групи:

1) що утворюються до початку процесу згортання (первинні) - антитромбін III та антитромбін IV, гепарин.

2) що утворюються в процесі згортання крові та фібринолізу (вторинні) - фібрин, що утворився, він адсорбує та нейтралізує до 90% тромбіну, тому фібрин називають антитромбіном І.

В стані спокою вміст антикоагулянтів невеликий, але він стрімко зростає у відповідь на згортання крові.

Гірудін слиних залоз пія’вок є антикоагулянтом, тому в місці укусу кров не згортається.

Завдання №1.

Дайте відповіді на питання самоконтролю:

1.Назвіть функції системи гемостазу.

2.Поясніть терміни: коагулянти і антикоагулянти.

3.Охарактеризуйте тромбоцити: кількість, будова, значення, життєвий цикл.

4.Поясніть такі функції тромбоцитів:

- Транспортна;

- Ангіотрофічна;

- Беруть участь у згортанні крові;

- Забезпечують спинення кровотечі;

5.Поясніть стадії судинно-тромбоцитарного гемостазу:

- Рефлекторний спазм судин –

- Адгезія тромбоцитів –

- Ретракція тромбоцитарного тромбозу –

6.Чим відрізняється первинний білий тромб від справжнього червоного тромба ?

7.Чому коагулянти гемостаз називають ланцюговим ( каскадним процесом ) ?

8.Поясніть суть першої стадії коагуляційного гемостазу ( утворення протромбінази ).

9.Поясніть терміни: тканинна протромбіназа і кров’яна протромбіназа, місце їх утворення.

10.Поясніть суть другої стадії коагуляційного гемостазу.

11.Поясніть суть третьої стадії коагуляційного гемостазу.

12.Як відбувається ретракція згустку і заростання ушкодженої ділянки судин ?

13. Яке значення фібринолізу ?

14. Назвіть антикоагулянти, їх значення.

ТЕМА № 9 « РЕГУЛЯЦІЯ КРОВООБІГУ ПІД ЧАС ЗМІНИ ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ТА ФІЗИЧНОЇ РОБОТИ»

Наочні посібники та література до теми:

В.І. Філімонов. Фізіологія людини, с. 278-281

План навчального матеріалу для самостійного опрацювання:

1. Зміни перерозподілу крові ( кровотоку ) при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне.

2. Компенсаторні механізми, що призводять до нормалізації гемодинаміки.

3. Кліноортостатичні проби.

4. Кровообіг під час фізичної роботи.

Завдання №1

Виконайте вимоги орієнтовної карти для роботи з літературою

№ з/п Питання Методичні вказівки Самостійна робота студентів
1. Зміни перерозподілу крові при зміні положення тіла, з горизонтального на вертикальне Прочитайте : Л-1, с.278 Як зміниться наповнення кров’ю вен нижньої частини тіла ?
Поясніть, чому при такому стані зменшується повернення венозної крові до серця ?
Поясніть зменшення показників ОО і АТ при цьому стані.
2. Компенсаторні механізми, що призводять до нормалізації гемодинаміки Прочитайте: Л-1, с. 278. Визначте розташування барорецепторів. До яких змін гемодинаміки призводить звуження резистивних судин ? 1. 2. 3.
Які причини ортостатичного знепретомлення ?
Кліноортостатичні проби Прочитайте: Л-1, с.279 Назвіть кліноортостатичні проби
На зміні якого показника роботи серця грунтуються ці проби ?
Назвіть показники ЧСС при таких станах: 1.Після переходу з положення лежачи у положення стоячи ЧСС____________ На_________за 1 хв. 2.Після переходу з вертикального в горизонтальне положення ЧСС___________ На____________ за 1 хв.
3. Кровообіг під час фізичної роботи Прочитайте: Л-1, с. 279 Доведіть важливість фізичної роботи для існування організму.
Передстартові реакції, яке їх значення для організму ?
Яке значення впливу на серце і судини симпатичної нервової системи ?
Прочитайте: Л-1, с. 280 Поясніть, чому при інтенсивному м’язовому навантаженні збільшується СО, ЧСС ?
Яке значення катехоламінів наднирників при фізичному навантаженні

Завдання №2

Проаналізуйте конспект, вставте пропущені терміни.

Фізичне навантаження значно впливає на функцію серця, тонус судин, артеріальний тиск, тощо.

В період підготовки до фізичного навантаження, перед спортивними змаганнями, відбувається_________посилення роботи серця, вихід крові з депо в кола кровообігу, збільшується викид адреналіну, який____________роботу серця і _________судини внутрішніх органів – це _____________________.

Під час фізичного навантаження кровопостачання м’язів збільшується в декілька разів.

Причини:

1. Внаслідок інтенсивного обміну речовин, збільшується концентрація СО2, молочної кислоти, що сприяє розкриттю__________________.

2. Збільшення діаметру судин працюючих м’язів не супроводжується зниженням________, тому що завдяки пресорним рефлексам прискорюється робота_______________.

3. Скелетні м’язи при скороченні здавлюють вени, що сприяє поверненню____________.

4. Накопичення СО2________дихальний центр, тому збільшується глибина і частота______________.

Таким чином, через 3 – 5 хвилин після початку фізичного навантаження________діяльність системи кровообігу, дихання.

При інтенсивному фізичному навантаженні:

ХОК складає 20 – 30 л

СО – зростає до 150 – 200 мл.

PS досягає 200 в 1 хвилину.

А/Т на плечовій артерії – 200 мл рт. ст.

Швидкість кровообігу збільшується в 4 рази.

Завдання №3

Дайте відповіді на питання:

1. Як змінюються такі показники А/Т, ЧСС при зміні положення тіла з горизонтального на вертикальне ?

2. Які застереження треба надати людині похилого віку для запобігання ортостатичного знепритомлення ?


6366462101454753.html
6366497002743627.html
    PR.RU™